Slide background
Slide background
Slide background

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах хөтөлбөрийн хүрээнд түүхийн дурсгалт газруудыг хамгаалах хамгаалалтын бүс байгуулах, сэргээн засварлах ажил хийгдэнэ.