ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМ

Чулуут  сум нь 4151 хүн ам оршин суудаг. Тус сумын хүн амын эзлэх хувь аймгийн хүн амын 4 хувийг эзэлж байгаа ба сумын нийт хүн амд төвийн хүн амын эзлэх хувь 23 хувь бөгөөд 77 хувь нь хөдөөгийн багуудын нутаг дэвсгэрт оршин суудаг.

5 багийн хүн ам

Үзүүлэлт                               2023 он
 Нийт хүн амЭрЭм
Багуудын хүн амӨлзийт гол651332312
Зуунмод1108563545
Халуун ус1125556569
Хайрхан532273259
Хүрэм736367369

Чулуут сумын 2023 оны Малын тоо толгой

Аймаг/нийслэлСум/дүүрэгБаг/хорооБүгдАдууҮхэрХоньЯмаа
Нийт  178 501 17 999 69 51466 346 24 642
АрхангайЧулуут сум1-р баг, Өлзийт гол 24 399 2 516 10 404 8 100 3 379
АрхангайЧулуут сум2-р баг, Зуунмод 44 696 4 582 14 784 18 437 6 893
АрхангайЧулуут сум3-р баг, Халуун-Ус 48 057 4 466 21 387 17 063 5 141
АрхангайЧулуут сум4-р баг, Хайрхан 34 370 2 872 7 422 17 193 6 883
АрхангайЧулуут сум5-р баг, Хүрэм 26 979 3 563 15 517 5 553 2 346

ЭДИЙН ЗАСАГ

Орон нутгийн төсөв

Сумын төсвийн нийт орлого нь 1494196.7 сая төгрөг бөгөөд орон нутгийн төсвийн орлого 342085.5 төгрөгийн орлогоос бүрдэж байна. Орон нутгийн нийт зардал нь 1494196.7 сая төгрөг байна. Нийт зардлын 30.2 % нь цалин хөлс , нийгмийн даатгалын шимтгэл 3.9 % , бусад зардал нь 65.9%-ийг эзэлж байна.

Эдийн засгийн бүтэц

Сумын хэмжээнд нийт 7 төсвийн байгууллага, 21 аж ахуй нэгж байгууллага, 12 хүнс барааны дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулж улс болон аймаг, орон нутагтаа татвар төвлөрүүлэн ажиллаж байна.

You may also like...